Ammatillisen homeopatiakirjallisuuden helmi

Thomas Genneper/Andreas Wegener (toim.)
Homeopatian oppikirja - Perusteet ja käytäntö
Aude Sapere Kirjat 2003, 465 s. (sid)
ISBN 952-91-5737-1

Homeopatian oppikirja on osa Saksan Homeopaattilääkäreiden Keskusliiton Järjestämän jatkokoulutusohjelman oppimateriaalia. Kirjan ovat kirjoittaneet koulutuksesta vastaavat kokeneet homeopaattilääkärit oppilaidensa pyynnöstä.

Didaktisesti kypsytelty sisältä tarjoaa eheän kokonaisuuden muodossa systemaattisen ja perusteellisen johdannon homeopatiaan. Lukijaa opastetaan käytännön esimerkein vaihe vaiheelta anamneesista aina lääkemääräyksen antamiseen. Kirjan antia ovat lisäksi kattavat historialliset, filosofiset, farmaseuttiset ja tieteelliset perustiedot homeopatiasta.